Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
John Paul II Memorial Lectures

BP, 2016-09-22

John Paul II Memorial Lectures to cykl prestiżowych spotkań poświęconych zagadnieniom,z zakresu nauczania Jana Pawła II.

Do wygłoszenia wykładów zapraszamy wybitnych naukowców i liderów inicjatyw społecznych posiadających chrześcijańsko-demokratyczną wrażliwość, ale niekoniecznie wprost związanych z Karolem Wojtyłą. Celem wykładów byłoby bowiem nie tylko upamiętnienie Ojca Świętego, lecz także zainteresowanie Jego myślą czołowych publicznych postaci.

Spotkania odbywają się na 1 Piętrze Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, Warszawa.

Program tegorocznych John Paul II Memorial Lectures:

5.10.2016 - godz. 18:00 Lord David Alton (Professor the Lord Alton of Liverpool) z wykładem „Powszechne prawo, powszechnie łamane: wolność wyznania a prześladowania religijne XXI wieku” (tłumaczenie symultaniczne) Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, urodził się w popiołów Holocaustu. Ma on na celu zagwarantowanie prawa do wolności religii i przekonań. Tymczasem na całym świecie codziennie jest naruszany. Dlaczego istnieje taka zmowa milczenia na temat prześladowań religijnych i co możemy z tym zrobić?

6.10.2016 - godz. 17:00 - warsztat dla młodych liderów (w języku angielskim) „Protecting human dignity – preserving human rights”. Święty Jan Paweł II podkreślał, że prawa człowieka, życie ludzkie i godność osoby są jak trzy boki jednego trójkąta. Co się stanie, gdy pominiemy jeden kosztem innych? Co naprawdę znaczy, że człowiek jest obrazem Boga i że jest wyjątkowy i cenny od poczęcia aż do śmierci? Jakie konsekwencje dla porządku publicznego powinno to powodować?

16.10.2016 - godz. 16.00 - dr Wanda Półtawska z wykładem „Uczcie się kochać: Karola Wojtyły program dla człowieka”.Ostatecznie zwycięży miłość – te słowa Jana Pawła II stanowią klucz do historii życia Wandy Półtawskiej – jej przyjaźni z Karolem Wojtyłą, pobytu w obozie w Ravensbrück, pracy naukowej, czterokrotnego macierzyństwa. Wanda Półtawska jak mało kto potrafi syntetycznie przekładać teologię ciała Jana Pawła II na grunt problemów społecznych, europejskich. Dowiemy się od niej jaka byłaby dzisiaj recepta Jana Pawła II na bolączki współczesnego człowieka w kwestii rozwodów, zdrady, wychowania dzieci, ale także w jaki sposób miłość rodzinna może przełożyć się na zażegnanie kryzysu pokoju w Europie. Czy to możliwe, że indywidualne decyzje podejmowane w rodzinie, mogą mieć kolosalny wpływ na działania o randze międzynarodowej?

17.11.2016 – godz. 18:00 - Prof. Frans Alting von Geusau z wykładem „Christian Heritage and European Unification: Any Connection?”. „Nie bój się być znakiem sprzeciwu” te słowa uczyniły z papieża Jana Pawła II patrona wolnej Europy. Dzięki niemu i idei solidarności dokonało się wyraźne połączenie Europy Środkowej i Wschodniej. Nasze chrześcijańskie dziedzictwo jest jednak przedmiotem pełnym kontrastów. W dniu dzisiejszym Unia Europejska jest w głębokim kryzysie: pomiędzy brexitem, między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, w stosunkach z Rosją i światem islamu, migracją, polityką walutową, a przede wszystkim wobec wartości i podstawowych celów jej zjednoczenia. Jaka jest rola Polaków i Chrześcijan w Europie w przywróceniu zjednoczenia i ocalenia Europy?

BIOGRAMY GOŚCI

Lord David Alton

Brytyjski polityk, długoletni członek Izby Lordów, obecnie z dożywotnim prawem zasiadania w Izbie (life peer) jako Baron Alton of Liverpool. Znany z działalności w obszarze praw człowieka, twórca grupy lobbującej na rzecz praw człowiek w parlamencie, Jubilee Campaign, współzałożyciel organizacji charytatywnej Chance for Childhood (Jubilee Action).

dr Wanda Półtawska

Polska lekarka, doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II, obecna przy jego śmierci. Dama Orderu Orła Białego.

Prof. Jhr. Dr. Frans A.M. Alting von Geusau

Prawnik, emerytowany profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytetach w Tilburg i Leiden, założyciel Dutch Peace Corps. Wieloletni dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych w Instytucie J. Kennedy oraz członek komisji doradczej prawa międzynarodowego przy holenderskim parlamencie. Działał w licznych gremiach międzynarodowych. W 2014 r. otrzymał komandorski krzyż zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.