Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Skauci Europy, 2017-12-20

20 grudnia Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa.

Z inicjatywy grypy senatorów Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem, w której w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa oraz jego przyszłej roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W uchwale podkreślono, że w latach 1918–22, w procesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej brało udział także harcerstwo polskie, tworzone od 1910 r. na wzór skautingu Roberta Baden-Powella. 

Projekt uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Źródło zdjęć: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10344,53-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html